ACT NOW קבוצת התיאטרון של רון בבית הקהילתי טבריה 15 חיפה

קבוצת התיאטרון הראשונה של רון act now עובדת במרץ על המופע הראשון שלה שיתקיים במהלך חודש נובמבר 22.

בקרוב קבוצה חדשה של act now נפתחת בבית הקהילתי של טבריה חמש עשרה

סדנת המשחק מיועדת לכל מי שרוצה להתנסות בתהליך העבודה של שחקן יוצר. במהלך הסדנא נעלה שלושה מופעים: ערב דיאלוגים מונולוגים, אירוע תאטרוני ועבודה על הצגה מלאה.

סדנא לכתיבה דרמטית ( מקום טרם נקבע)

הסדנא מיועדת לכל מי שרוצה לקבל את ארגז הכלים של עבודת המחזאי. מפיתוח רעיון למחזה ועד השלמת גרסה ראשונה.

פרטי התקשרות

טלפון 0502204882 מייל :tivon67@gmail.com