בקרוב   קבוצה חדשה של  act now  נפתחת  בבית הקהילתי של טבריה חמש עשרה